En Intervju med Magnus, Sales Solution Lead på HELUKABEL

"Försäljning och teknik är en kraftfull mix som ger mig energi och motivation."

Magnus Bäckman, Sales Salution Lead på HELUKABEL

Magnus inleder med att dela med sig av sin imponerande bakgrund inom försäljning, där han har byggt sin karriär sedan 1997. Med erfarenhet som bland annat försäljningschef och regionchef i olika branscher och på företag som SESOL, HiFi Klubben och Orbotech, har hans främsta fokus alltid varit expansion och tillväxt, med tydliga mål att erövra marknadsandelar och stärka företag.

Magnus belyser sitt brinnande engagemang för både teknik och försäljning, och han delar hur denna kombination har drivit honom genom hela karriären. Hans passion för teknik har varit särskilt framträdande under tiden på Orbotech, där synlighet och kundbesök var centrala element i hans strategier.

Vidare reflekterar han över vad som lockade honom till HELUKABEL och belyser företagets breda produktutbud och förmågan att täcka många olika branscher. Han ser potentialen i att ta marknadsandelar och framhäver företagets flexibilitet och närhet till kunderna som stora styrkor.

”Vi försöker alltid göra det lilla extra för våra kunder, vi konsulterar, erbjuder logistiklösningar och skapar avtal som hjälper även dem att skapa deras tillväxtresa”

Magnus delar engagerat med sig av de centrala ansvarsområden som präglar hans roll som Sales Solution Lead på HELUKABEL. Han betonar hur viktigt det är att bygga och vårda långsiktiga relationer som en grundläggande strategi för företagets framgång.

"Att skapa kontakter är avgörande för oss. Vi strävar efter att bygga och stärka långvariga relationer, både med befintliga och nya kunder. Det handlar om att utöka och fördjupa vårt nätverk och skapa en plattform för ömsesidig tillväxt."

Vidare fortsätter han med att lyfta fram betydelsen av synlighet och närvaro på marknaden som en nyckelkomponent i hans ansvar som Sales Solution Lead.

"För mig är det inte bara ett mål, utan en nödvändighet att synas och höras. Genom att aktivt delta i evenemang som mässor, besöka våra kunder, lyssna på deras bekymmer, strävar vi efter att öka vår synlighet och skapa medvetenhet kring HELUKABEL. Det handlar om att vara närvarande och sätta företaget på kartan."

En landsomfattande turné är också en del av hans strategi för att demonstrera HELUKABELs engagemang och närvaro på marknaden.

"Genomförandet av en sverigeturné är ett kraftfullt sätt för oss att visa vårt engagemang och närvaro över hela landet. Det ger oss möjlighet att direkt interagera med våra kunder och partners, stärka relationer och samtidigt positionera HELUKABEL som en pålitlig aktör på marknaden."

Magnus fördjupar sig i strategierna för att ta fler marknadsandelar genom att betona vikten av att bygga långvariga relationer. HELUKABELs styrkor, såsom produktbredd, expertis och flexibilitet, anges som grundläggande att framhäva när man fokuserar på synligheten och expansion.

"Vi strävar efter att skapa långvariga relationer genom välgenomtänkta avtal. Våra styrkor som snabbfothet och kunnighet gör oss flexibla på marknaden.”

Han går vidare med att klargöra sina långsiktiga mål för HELUKABEL - att dubblera omsättningen och etablera företaget som det främsta valet för kunder när det gäller kablar. Han understryker också den stolthet han känner över att vara en del av HELUKABEL och hur denna känsla kommer att smitta av sig på branschen.

"När någon tänker på kablar ska de genast tänka på HELUKABEL, det är min vision."

Vidare delar han generöst med sig av sina insikter om kontinuerlig personlig utveckling samt hur varje möte och utmaning bidrar till denna tillväxt. Han betonar vikten av att skapa ett omfattande kontaktnät och den positiva energi som erhålls från både framsteg och motgångar.

"Utvecklingen tar aldrig slut, var man än är, utvecklas man varje dag med alla med- och motgångar. Det ger energi."

tillbaka