Robotar är en integrerad del av tillverkningsindustrin över hela världen i den utsträckningen att de är oumbärliga. Under produktionen träffar robotar och cobots ofta på varandra, arbetar och interagerar med människor sida vid sida. De utför också uppgifter självständigt. De senaste industrirobotarna rör sig i ett tredimensionellt utrymme och kan därför utföra en mängd olika uppgifter.

Rörelsesekvenserna för en robot eller en robotarm upprepas miljontals gånger och i alla möjliga riktningar. De erbjuder kontinuerlig precision och jämn kvalitet vid repetitiva uppgifter, även under extrema förhållanden. Strikta krav ställs på robotkablar på grund av både kraftig acceleration och hastighetsminskning, samt en kombinerad belastning som kommer från vridning och böjning. Kablarna ska uppfylla dessa krav, men beroende på avsedd användning måste de också styras i eller på robotarmen på ett tätt och platsbesparande sätt för att uppnå den största möjliga rörelsefriheteten.

Våra kablar av märket Roboflex® erbjuder den rätta lösningen för de olika belastningarna. Kablarna täcker krav på kemiska, termiska och mekaniska påfrestningar i vridning, böjning, flexibilitet, nötning, hackresistens och oljeresistens.

Vi på HELUKABEL erbjuder kablar i olika storlekar för robotik inom områdena sensorteknik och data, nätverks- och bussteknik samt styr- och motorkablar. Förutom en stor lagertillgång av robotkablar gör vi även kundspecifika lösningar. Beroende på applikation utvecklar vi lämplig kabel och motsvarande kabelskyddssystem åt dig och tar hand om installation och service på plats.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.

Läs mer om våra produkter

Lösningar för robotteknik