Corporate Social Responsibility - vårt ansvar

Corporate Social Responsibility står för företags samhällsansvar. Vi på HELUKABEL är övertygade om att hållbar förvaltning är en investering i framtiden. Här vill vi presentera vår kvalitets-, miljö- och energipolicy, samt vår implementering av REACH- och RoHS-föreskrifterna.