Kabelproduktion i Tyskland, Polen och Kina

HELUKABEL har tillverkat kablar sedan 1988 i Windsbach-fabriken nära Nürnberg, platsen där vår kabelproduktion först började. Övriga produktionsanläggningar i Europa finns i Meissen, Tyskland och i Jaworzno, Polen. Sedan 2014 har ytterligare en produktionsanläggning etablerats i Taicang, Kina som gör att vi snabbt och flexibelt kan svara på förfrågningar från våra kunder i Asien.

Vi ser oss som innovationsledare inom områdena automation, datateknik, byggnadsledningssystem och förnybar energi. Vi använder de senaste materialen inom kabelteknik och samarbetar med internationella testinstitut.

Production of wire drawing
Production of wire drawing