Kabelproduktion i Tyskland, Polen och Kina

HELUKABEL har tillverkat kablar sedan 1988 i Windsbach-fabriken nära Nürnberg, platsen där vår kabelproduktion först började. Övriga produktionsanläggningar i Europa finns i Meissen, Tyskland och i Jaworzno, Polen. Sedan 2014 har ytterligare en produktionsanläggning etablerats i Taicang, Kina som gör att vi snabbt och flexibelt kan svara på förfrågningar från våra kunder i Asien.

Vi ser oss som innovationsledare inom områdena automation, datateknik, byggnadsledningssystem och förnybar energi. Vi använder de senaste materialen inom kabelteknik och samarbetar med internationella testinstitut.