Återupptäckt tradition

Människor har använt vindenergi i hundratals år, bland annat för att mala spannmål och pumpa grundvatten. Idag fortsätter vindkraften att spela en stor roll, särskilt i produktionen av grön el. Gamla anläggningar ersätts med nyare och effektivare. Områden som tidigare var olämpliga för vindkraftproduktion kan nu användas. På alla kontinenter och i alla klimatzoner klarar vindkraftverk redan extrema klimatförhållanden, inte bara i land utan även till havs. Havsvatten-, olje-, ozon- och UV-beständighet är inget alternativ, utan en nödvändighet!

Vi på HELUKABEL erbjuder dig optimala lösningar för vindkraftverk on- och offshore samt för infrastrukturkablage till vindkraftsparker. Hela vårt produktsortiment omfattar lågspännings- och mellanspänningskablar med koppar- eller aluminiumledare, vridbara kablar, data- och nätverksteknik, förmonterade fiberoptiska kablar samt individuell anslutnings- och skarvsteknik. Dessutom även andra tillbehör för exempelvis fästning och buntning av kablar i tornet - allting från en enda källa.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.

Illustration of a wind turbine with explanations