Återupptäckt tradition

Människor har använt vindenergi i hundratals år, bland annat för att mala spannmål och pumpa grundvatten. Idag fortsätter vindkraften att spela en stor roll, särskilt i produktionen av grön el. Gamla anläggningar ersätts med nyare och effektivare. Områden som tidigare var olämpliga för vindkraftproduktion kan nu användas. På alla kontinenter och i alla klimatzoner klarar vindkraftverk redan extrema klimatförhållanden, inte bara i land utan även till havs. Havsvatten-, olje-, ozon- och UV-beständighet är inget alternativ, utan en nödvändighet!

Vi på HELUKABEL erbjuder dig optimala lösningar för vindkraftverk on- och offshore samt för infrastrukturkablage till vindkraftsparker. Hela vårt produktsortiment omfattar lågspännings- och mellanspänningskablar med koppar- eller aluminiumledare, vridbara kablar, data- och nätverksteknik, förmonterade fiberoptiska kablar samt individuell anslutnings- och skarvsteknik. Dessutom även andra tillbehör för exempelvis fästning och buntning av kablar i tornet - allting från en enda källa.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.