Världen är mitt uppe i en energiomställning. Vi går över från konsumtion av fossila bränslen som olja, naturgas och kol till användning av förnybara energikällor. Tillförlitliga överförings- och distributionsnät behövs för att säkerställa att den genererade energin kan överföras utan större förluster. Vi erbjuder produkter för direkt kabeldragning inom anläggningarna såväl som för deras nätverk och den tillhörande infrastrukturella miljön.

Det är dock inte bara övergången till förnybara energikällor som är en stor utmaning i vår tid, det är också de smarta nätverketstjänster i privata och offentliga byggnader. Dess funktionalitet kan vi säkerställa med våra högkvalitativa produkter.

HELUKABEL erbjuder rätt kablar, ledningar och tillbehör inom alla nämnda områden och för varje applikation inom infrastruktur & energi.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.