Transport oavsett vilket transportmedel, ställer allt högre krav på kablar och ledningar. Dessa måste vara helt tillförlitliga och i nödfall vara flamskyddade och fria från frätande och giftiga gaser. Som helhetsleverantör av kablar, ledningar och kabeltillbehör kan vi erbjuda våra kunder högkvalitativa lösningar för transportbranschen.

Inom spårfordonsbranschen arbetar vi som försäljningspartner för RADOX®-kablar från HUBER+SUHNER. Vi levererar applikationsspecifika anslutningslösningar för konstruktion av moderna järnvägsfordon och den infrastruktur de kräver. Kabelprodukterna är speciellt utvecklade för järnvägsmarknadens behov och baseras på högfrekventa, lågfrekventa och fiberoptiska lösningar.

Flexibla och mycket flexibla specialkablar används också dygnet runt för 400Hz strömförsörjning av luftfartyg på marken samt i kran- och spridarapplikationer i hamnplatser över hela världen. De specialkablar som utvecklats i nära samarbete med kunder och slutanvändare säkerställer strömförsörjning och felfri signalöverföring i områden där hållbarhet och tillförlitlighet krävs.

Som en systemleverantör för e-mobilitet och laddningsinfrastruktur erbjuder HELUKABEL inte bara låg- och mellanspänningskablar för installation under jord, utan även AC/DC-laddningskablar som vår HELUPOWER® CHARGE 750 AC eller HELUPOWER® CHARGE 1200 DC.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.