De aktuella ämnena som energiomställning och klimatförändringar har välkomnat idén om klimatvänlig mobilitet. Elektromobilitet har framstått som nyckeln till att minska koldioxidutsläpp inom transport, eftersom elfordon genererar betydligt mindre koldioxidutsläpp än andra befintliga transportmedel. I samband med förnybart genererad el kommer e-mobilitet att vara en central del av vår framtida hållbara livsstil. För att behålla sin position på den globala marknaden måste hela transportsektorn tänka om. Det kräver stora innovationer i själva fordonen och deras körsystem samt i infrastrukturen för laddstationer och elnät.

Vi stödjer denna förändring med HELUPOWER®-serien. De mångsidiga laddningskablarna för växel- och likström. När du laddar elfordon vid offentliga laddningsstationer som parkeringsplatser, bensinstationer eller i garage ska det vara lika säkert som när du laddar hemma. Tack vare en integrerad UV- och oljeresistens är det möjligt att ladda fordonet både inom- och utomhus.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.