Ingenting är mer naturligt för oss människor än energi. För att vi ska kunna konsumera energi måste den först omvandlas från en form till en annan, till exempel omvandlas solenergi till el. Energin som skapas måste sedan nå sin konsument. Det är här energiförsörjningsföretagens arbete börjar. De tillhandahåller energidistributionsnäten och ser till att elen når konsumenten med minimala förluster på vägen.

I samband med energiomställningen som förflyttar sig från kärnkraft och fossila bränslen till förnybara energikällor, uppstår nya utmaningar som det nuvarande energinätet måste anpassas till.

Vi på HELUKABEL främjar generering, överföring och distribution av energiformer med kablar, ledningar och kabeltillbehör som är perfekt anpassade till de olika förhållandena i dessa industrier. Oavsett om det är mycket varierande väderförhållanden med extrema temperaturer, saltvatten eller andra aggressiva ämnen – våra produkter överför energin direkt och utan omvägar dit den behövs.

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig och tillsammans identifiera de bästa produkterna till just ditt specifika behov.