Inledning

Som ett internationellt, familjeägt företag som har funnits i många år, inser vi vikten av att ha förtroende från våra affärspartners, våra anställda och allmänheten. Vårt rykte bygger på varje enskild anställds uppförande, och det är därför vi insisterar på att de agerar på ett etiskt oklanderligt och lagligt sätt. Vi är fast beslutna att uppfylla vårt ansvar gentemot våra affärspartners och våra anställda runt om i världen.

Ramen för våra handlingar

Efterlevnad – efterlevnaden av tillämpliga lagar, förordningar, standarder och riktlinjer – är grunden för våra handlingar. Att följa reglerna är givet. Vi ser det som vår plikt att strängt avvisa affärer eller transaktioner när det finns ens minsta misstanke om att dessa inte följer reglerna. För att ge våra affärspartners och anställda en inblick i vår förståelse av värderingar och lagar, har vi en uppförandekod och andra riktlinjer på plats som fungerar som bindande standarder för medarbetarnas agerande. Dessa riktlinjer för efterlevnad ger ett ramverk för övriga mer detaljerade regler.

Vår struktur för efterlevnad

Våra aktieägare och vår ledning har åtagit sig att strikt följa tillämpliga lagar, förordningar, standarder och riktlinjer. För att säkerställa att detta händer i hela HELUKABEL-gruppen har vi infört följande "Compliance Circle":

Compliance Circle consisting of  three components: Prevent, Recognise, React

Förhindra:

Genom interna riktlinjer, kommunikation, rådgivning och utbildning får medarbetarna lära sig vilket beteende som förväntas av dem. Medarbetarna kan när som helst söka råd från Compliance Office om hur de ska tolka uppförandekoden och andra regler.

Känna igen:

Efterlevnaden övervakas regelbundet genom interna och, i vissa fall, externa efterlevnadsgranskningar. En anmälan om tjänstefel eller en potentiell överträdelse från anställda eller externa affärspartners till Compliance Office är inte bara välkomna utan uppmuntras uttryckligen när som helst och hjälper oss att göra nödvändiga förbättringar. Informationen behandlas konfidentiellt och meddelaren behöver inte befara några konsekvenser av anmälan. Vi tillämpar principen att ingen ska drabbas av fördomar i vårt företag till följd av att lagen och våra efterlevnadsstandarder följs.

Skicka in en rapport: Whistleblowing System Speak up

Reagera:

Helukabel vill vara en attraktiv arbetsgivare och en pålitlig affärspartner. Vi vill ständigt utveckla och förbättra våra processer och vårt beteende. Om klagomål eller till och med överträdelser identifieras i en efterlevnadsgranskning, åtar sig Helukabel att reagera på lämpligt sätt, förbättra de relevanta processerna och bestraffa potentiella överträdelser.

Till sist vill vi citera Robert Bosch som mycket effektivt sammanfattar vår förståelse av efterlevnad:

"In the long term, an honest and fair approach to doing business will always be the most profitable one." Robert Bosch (1921)