HELUKABEL AB
Spjutvägen 1
175 61 Järfälla

Telefon: 08-55 77 42 80
E-post: info@helukabel.se
Webb: www.helukabel.se

VD : Robin Forstner
Huvudkontor: Järfälla
Org.nr: 556419-6383

Denna webbplats revideras och uppdateras kontinuerligt med stor omsorg. Om du ändå upptäcker några fel eller har några förslag, kommentarer eller frågor om denna webbplats, vänligen kontakta vår webmaster på webmaster@helukabel.se, vid behov med specifik hänvisning till enskilda sidor eller avsnitt.