Tekniska störningar

På grund av en säkerhetsrelaterad incident hos en av HELUKABELS leverantörer kan vi för närvarande inte ge leveransbesked, orderbekräftelse och utföra vissa andra tjänster.

Leverantören i fråga har valt att stänga ner all deras nätverkstrafik som en försiktighetsåtgärd, vilket innebär att våra system är för närvarande otillgängliga. Vi beklagar det inträffade och de problem som detta orsakar. Vi tar emot ordrar genom mail och hanterar dem så fort vårt system är igång igen.

I torsdags eftermiddag detekterade vårt affärssystemsleverantör tecken i IT-miljön som antydde om hot från en yttre aktör. I förebyggande syfte stängdes all nätverkstrafik för att kunna hantera situationen.

Vår leverantör har arbetat dygnet runt för att hantera situationen kraftfullt och har redan återstartat en del system och planerar för en fortsatt succesiv återstart av nätverkstrafik. Vi förväntas att ha tillgång till vårt system tidigast på torsdag. Vi återkommer med information till våra kunder så snart vi vet mer.

tillbaka