Säkrare vid brand: The European Construction Products Regulation for Cables

HELUKABEL har sina produkter testade och certifierade. Sedan den 1 juli 2017 har alla relevanta produkter från HELUKABEL en CE märkning och en "declaration on perfomance" enligt CPR.

Klicka här för att komma till produkter enligt CPR.

The European Construction Products Regulation (CPR) 305/2011 definierar sammanhängande och verifierbara föreskrifter för användning av material i byggnader. Det gäller alla EU-länder och syftar till att öka säkerheten i byggnader. CPR förlängdes den 1 juni 2016 till att omfatta kablar och ledningar som klassificeras efter deras reaktion på brand. Reglerna är bindande för tillverkare och leverantörer från och med den 1 juli 2017.

CPR för kablar och ledningar implementeras av DIN EN 50575: 2017-02:. Kabelprodukter som verifierats av ett anmält organ tilldelas ett CE-märke. För varje kabel måste tillverkaren eller leverantören också lämna en prestandadeklaration (dop) som exakt beskriver sin reaktion på eld.

Med införandet av kablar och ledningar i listan över byggprodukter har EU definierat 6 brandklasser för kablar - från ACa till FCa (Ca står för kabel). Klassen tilldelas enligt kriterier som flamutbredning och värmeproduktion. Från icke-brandfarligt (Aca) och knappast brännbart (B1Ca, B2Ca, CCa) genom normalt brandfarligt (DCa, ECa) till lättantändligt (FCa). Det finns också ytterligare tre klasser som hänvisar till andra krav såsom rökproduktion (s1 och s2), halogenfri flamskyddsförmåga (a1) och flammande droppar (d1 och d2).

Produkter enligt CPR