Trendspaning: är solcells-boomen över?

I skenet av den nyligen färdigställda prognosen, som visar en förväntad minskning av nya solcellsanläggningar i Sverige under 2024, är det viktigt att betrakta dessa siffror i ett större perspektiv.

  • slider image
  • slider image

Efter flera år av snabb expansion, där vi såg en explosionsartad ökning under 2023, är den förutsagda nedgången på 32 procent en viktig påminnelse om att marknaderna ofta fluktuerar men det behöver inte betyda om att det är direkt en nedåtgående trend.

Det är betydelsefullt att förstå de drivkrafter som formar solcellsbranschens framtidsutsikter. EPBD-direktivet från EU, som ska införas 2029, ställer nya krav på installation av solceller på alla nya bostadsbyggnader. Detta innebär en betydande förändring med potential att både minska koldioxidutsläppen och stimulera efterfrågan på solcellsinstallationer. Även om det finns vissa förbehåll om genomförbarheten, är detta en viktig del av Europas strävan efter en hållbarare framtid.

Det är också viktigt att vara medveten om de ekonomiska faktorerna som påverkar branschen. Enligt simuleringar kan elpriserna i Sverige öka med upp till 20 procent under detta år, vilket kan påverka efterfrågan på solenergi och dess lagringslösningar. Denna förväntade prishöjning gör solenergi och batterilagringslösningar alltmer attraktiva för konsumenter som söker efter kostnadseffektiva sätt att hantera sina energikostnader.

Dessutom i takt med att tillverkningskostnaderna för solceller minskar, blir det ekonomiskt fördelaktigt att bygga stora solcellsparker och anläggningar. Antalet storskaliga solcellsanläggningar (över 1 MW) har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Mellan 2018 och 2022 ökade den installerade effekten från 18 MW till 134 MW.

Det är avgörande att politiska beslutstagare åtgärdar nödvändiga förbättringar av elnätets kapacitet och lagstiftning som underlättar för individer att lagra och sälja sin egenproducerade solenergi. Dessa åtgärder kommer att vara avgörande för att bredda adoptionen av solenergi och stödja en hållbar tillväxt i solcellsbranschen.

Sammanfattningsvis, även om solcellsbranschen står inför utmaningar, finns det anledning till både hopp och försiktighet. Genom att ta till sig läror från dessa utmaningar och anpassa sig efter marknadens behov, kan vi tillsammans arbeta för en framtid där solenergi spelar en än större roll i vårt energisystem. Det är en resa väl värd att följa, och jag ser fram emot att fortsätta diskutera och utforska dessa ämnen tillsammans.

tillbaka