Vad är skillnaden mellan en servokabel och en motorkabel?

Inom elektroteknik är motor- och servokablar vanligt förekommande ämnen. Men vad skiljer egentligen en servokabel från en motorkabel? Och går det att använda en servokabel för att ansluta en vanlig trefasmotor? Låt oss utforska skillnaderna närmare.

TOPSERV servokabel från HELUKABEL

Vad är egentigen skillnaden mellan servo- och motorkabel?

I grund och botten är både motor- och servokablar är konstruerade för förse motorer med ström. Av denna anledning delar de många liknande egenskaper, inklusive deras nominella spänning som vanligtvis ligger på 600/1 000 V. Vi ska dyka lite djupare.

Den karakteristiska DESINA-färgen

Motorkablar har oftast en svart mantel, medan servokablar är ofta försedda med orange mantel. Anledningen till denna färgkodningen är DESINA-standarder, för att signalera om kablarna användningsområden och hög kvalitet.
DESINA är en standard som har som syfte att främja enhetlighet inom området för maskinteknik. När en kabel tillverkas i enlighet med DESINA-standarden måste färgen på det yttre höljet väljas i enlighet med kabelns specifika funktion. Denna standard spelar en avgörande roll för att säkerställa att kablar används korrekt och effektivt inom olika mekaniska tillämpningar.

Konstruktionen

När vi tittar närmare på konstruktionen av kablar kan vi hitta ännu fler skillnader. Servokablar har oftare än motorkablar skärmning, och avancerad sådan. Skärmningen är till för att minimera elektromagnetisk interferens (EMI). EMI kan påverka precisionen och noggrannheten i servosystem, så servokablar är utformade för att minimera detta. Motorkablar kan ha enklare skärmning eftersom de vanligtvis används för trefasmotorer där EMI inte är lika kritisk. Servokablar har oftast ett extra par av ledare för att möjliggöra anslutning av temperatursensorer eller bromsar som är vanliga i servosystem. Motorkablar har oftast inte dessa extra funktioner.

Kontakter

Servomotorer kopplas vanligtvis via runda kontakter. Dessa kontakter har alla nödvändiga kontaktmöjligheter för att förse motorn med ström och möjliggöra anslutning av temperatursensorer och bromsar vid behov.

FAQ

När du väljer en servokabel bör du ta hänsyn till faktorer som kabellängd, flexibilitet, elektromagnetisk skärmning och spänningsklass. Det är viktigt att matcha kabelns specifikationer med kraven i ditt servomotorsystem.

Enkelskärmade kablar har ett lager av skärmning för att skydda mot EMI, medan dubbelskärmad har ännu ett lager vilket ger ökat skydd. Valet beror på den specifika applikationens EMI-exponering.

Ja, det finns servomotor-kablar som är utformade för användning i krävande miljöer. Dessa kablar kan ha ytterligare egenskaper som olje- och kemisk resistens, temperaturtolerans och hållbarhet för att klara krävande förhållanden.

Livslängden för en servokabel beror på faktorer som användning, böjcykler och miljöförhållanden. Högkvalitativa kablar som är korrekt installerade och underhållna, kan hålla i många år.

Det enkla svaret är ja, men det är inte rekommenderat. Servomotorer kräver kablar som är utformade för att upprätthålla hög precision och signalintegritet, vilket inte alltid uppfylls av vanliga motorkablar. Men för att göra det måste antingen servomotorn inte ha någon anslutning för temperatursensorer eller bromsar, eller så måste dessa anslutningar vara designade separat. Sedan kan de anslutas via en styrkabel.

tillbaka