Framåtblickande partnerskap - HELUKABEL och 3M ska stärka elbranschen tillsammans

I en banbrytande utveckling inom elbranschen har HELUKABEL ingått ett strategiskt partnerskap med 3M, vilket markerar början på en ny resa av innovation och service. Detta samarbete, som kombinerar HELUKABEL:s lokala expertis och flexibilitet med 3M:s globala räckvidd och tekniska innovation, syftar till att stärka produktutbudet och förbättra lösningarna för både grossister och slutanvändare.

Robin Forstner och Pär Lihufvudh skakar hand

HELUKABEL och 3M – kombination av innovation, expertis och lokal närvaro

HELUKABEL inleder ett partnerskap med 3M, ett företag känt för sin globala närvaro och sitt helhetstänk. Pär som är Sales Executive på 3M förklarar hur de valde HELUKABEL som sin nästa partner:

”Vi såg en unik möjlighet med HELUKABEL som partner, särskilt med tanke på deras spetskompetens inom OEM," säger Pär Lihufvudh från 3M.

"Våra sortiment kompletterar varandra på ett bra sätt och vi ser HELUKABEL som en snabbfotad och framåtsträvande organisation, och det är det som gjorde det så enkelt för oss att inleda ett samarbete med dem" fortsätter Pär.

I hjärtat av detta partnerskap ligger satsningen på det högaktuella elnätet, där kombinationen av 3M:s och HELUKABEL:s produkter erbjuder kompletta och innovativa lösningar. HELUKABEL:s lokala lager i Stockholm säkerställer inte bara snabba leveranser av produkter, utan även en hög servicegrad som möter kundernas skiftande behov. Robin Forstner som är VD på HELUKABEL berättar hur partnerskapet blir unikt rent praktiskt för kunderna:

"En av de stora fördelarna med vårt samarbete är att vi kan erbjuda 3M:s produkter styckvis. Detta kommer att göra 3M:s sortiment mer tillgängligt och anpassat till våra kunders specifika behov" säger Robin från HELUKABEL.

Genom att integrera 3M:s innovativa lösningar med HELUKABEL:s egna produkter, distributionsstyrka och lokala närvaro, stärks HELUKABEL:s position som ledande aktör inom elbranschen. Denna synergi mellan HELUKABEL och 3M markerar ett viktigt steg mot att möta framtidens utmaningar inom elektrifiering och infrastrukturutveckling. Robin förklarar strategin bakom samarbetet:

”Detta var ett naturligt steg för oss. Det är i linje med vår vision och kärnvärderingar på HELUKABEL. Vi strävar alltid efter att vara nära våra kunder, hjälpa med vår kunskap och upprätthålla en nyfikenhet som driver innovation. Detta partnerskap är ett exempel på hur vi förverkligar dessa principer på ett konkret och meningsfullt sätt," säger Robin på HELUKABEL.

Partnerskap som gynnar alla

HELUKABEL:s nära samarbete med elgrossister är en central del av affärsstrategin, och partnerskapet med 3M förstärker detta ytterligare. Genom att ständigt sträva efter att förenkla processerna för grossisterna, erbjuder HELUKABEL ett heltäckande sortiment och teknisk expertis som direkt gynnar deras kunder. Som specialistdistributör inom kabelhantering kombinerar HELUKABEL ett brett kunskapsområde med ett omfattande produktutbud, som gör produktvalet enklare.

Vill du veta mer om vårt utbud från 3M? Kontakta oss!

tillbaka