Nu finns HELUKABEL i Columbia!

HELUKABEL stärker sin närvaro i Latinamerikas tredje största marknad tack vare nytt dotterbolag i Colombias huvudstad Bogotá.

Viva Colombia

Den ledande HELUKABEL-gruppen expanderar ytterligare i Sydamerika genom sitt nyligen grundade dotterbolag i Colombia. Columbia är Latinamerikas tredje största ekonomi, efter Brasilien och Mexiko där HELUKABEL redan är representerat. Det nya dotterbolaget är beläget i Colombias huvudstad Bogotá. Med lagerkapaciteter i en frihandelszon till sitt förfogande, är mottagandet av internationella importvaror nu avsevärt mycket enklare. HELUKABEL Colombia kommer inledningsvis att få stöd av kontoret i Mexico som redan fått djupa rötter i Latinamerika.

"Colombia är en mycket intressant marknad för oss. Många internationella företag har sina sydamerikanska huvudkontor här," förklarar Gerardo Montenegro Aznar, Commercial Director för Latinamerika hos HELUKABEL och verkställande direktör för det nya dotterbolaget.

"Våra kunder kommer från mycket olika industrier som olje- och gasindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin, elektronik eller cementtillverkning."

Fram till nu sköttes allt detta av distributörer. En lokal närvaro bör hjälpa till att stärka dessa relationer och samarbeten samt öppna upp nya affärsmöjligheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Egle Dambrauskaite
Marknadskoordinator
egle.dambrauskaite@helukabel.se +46 72 089 43 13

tillbaka