Längre livslängd för elmotorer

Hur skärmade kablar kan minska skadliga lagerströmmar

Blue compressors in a row

Vid drift av elmotorer med frekvensomvandlare uppstår ofta oönskade lagerströmmar som kan påverka livslängden för rullager.

Vid drift av elmotorer med frekvensomformare uppstår ofta oönskade lagerströmmar som kan påverka livslängden avsevärt för kullagren. Forskare vid TU Darmstadt har undersökt dessa lagerströmmar – och kommit fram till att de i vissa fall kan minskas med hjälp av skärmade motorkablar.

Lagerströmmar är oönskade strömmar som uppstår under drift av elmotorer. Dessa uppstår när strömmen inte kan flöda tillbaka på ett korrekt sätt genom installationens jordledare. Lagerströmmar kan orsaka skador på själva lagret vilket leder till vibrationer, oljud, värmeutveckling och snabbare slitage. Samtidigt leder det också till ökat motstånd och högre strömförbrukning. I värsta fall och inte så sällan går lagret sönder bara några månader efter en installation.

Skärmad kabel gör skillnad

En elmotor får längre livslängd vid val av rätt motorkabel enligt en studie av Institutet för elektrisk energiomvandling vid Darmstadts tekniska universitet. Studien utfördes i samarbete med HELUKABEL. Forskarna jämförde de förekommande lagerströmmarna för kabeltyper med och utan skärmning i flertal tester. I processen fick de reda på att lagerströmmar kan reduceras avsevärt genom att använda skärmade kablar.

Skärmade kablar är en enkel och effektiv metod för att skydda motorn från förtida slitage och haverier. En ytterligare fördel: deras skärmning förhindrar också oönskad elektrisk strålning till andra enheter och bidrar därmed till hela systemets elektromagnetiska kompatibilitet (EMC).

I sina tester använde teamet från TU Darmstadt HELUKABEL motorkablar av typen TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J. Denna dubbelskärmade kabel är designad för störningsfri drift av frekvensomformare. Dessutom är den UV- och väderbeständig och därför lämplig för utomhusbruk. HELUKABEL erbjuder sin TOPFLEX-serie i många versioner enligt olika krav - och har ett omfattande utbud av servo- och givarkablar för industri och maskinteknik.

Machine hall in TU Darmstadt
I en studie jämförde forskarna vid TU Darmstadt lagerströmmar för kabeltyper med och utan skärmning i flera olika tester.
tillbaka