HELUKABEL förvärvar Primatec i Norge

HELUKABEL-koncernen fortsätter att växa internationellt och nu med sitt nya dotterbolag finns HELUKABEL för alla skandinaviska kunder direkt från sina respektive länder.

Primatec Logo

Expansion av företagsgruppen: HELUKABEL förvärvade en majoritetsandel i det norska företaget Primatec AS i början av året.

Den internationella leverantören av kablar, ledningar och tillbehör förvärvade i början av året en majoritetsandel i det norska företaget Primatec AS. HELUKABELs långsiktiga distributionspartner sedan 1998 har nu blivit den 58:e platsen för företagsgruppen och ansluter sig till dess starka internationella nätverk. "Att vara en del av HELUKABEL-gruppen kommer att göra oss till en ännu starkare partner för våra kunder och kommer att ge tillgång till nya marknader", förklarar VD Cato Larsen.

Primatec är främst känt på sin hemmamarknad som en kompetent leverantör av specialkablar och är känt för sin djupa kunskap inom sensorteknik. Företaget med säte i Grimstad, söder om Oslo, har ett eget lager på cirka 800 kvadratmeter, ett testlaboratorium samt skär- och förpackningsteknik. "Primatec och HELUKABEL är förenade genom sin stora expertis i alla frågor som rör kablar. Vi vet redan från många decennier av samarbete att våra företag passar varandra väldigt bra." säger VD Cato Larsen.
Med den nya lokaliseringen i Norge och befintliga dotterbolag i Danmark och Sverige är HELUKABEL nu närvarande i hela Skandinavien. Våra kunder får kortare leveranstider och en ännu större och mer heltäckande service", betonar Holger Weeber, Regional Sales Manager för nordiska länder.

Primatec building
Primatec är en långsiktig distributionspartner till HELUKABEL och känd på sin hemmamarknad som en kompetent leverantör av specialkablar med djup kunskap inom sensorteknik.
tillbaka