Halogenfri anslutningskabel med ökad strömkapacitet

Lämplig för exempelvis tung utrustning inom industri och lantbruk eller på byggarbetsplatser.

Halogenfria kablar och ledningar krävs inte bara i byggnader, de behövs också i allt större utsträckning för maskiner och enheter. Anledningen till det är att i händelse av brand kan halogenhaltiga material frigöra mycket giftiga väteklorider och vätefluorider. Dessa gaser är en stor hälsorisk och orsakar dyra korrosionsskador.

Med HELUPOWER H07RN-F LS0H erbjuder HELUKABEL en halogenfri anslutningskabel som är lämplig för till exempel tung utrustning inom industri och lantbruk eller på byggarbetsplatser. Kabeln består av fintrådiga kopparledningar isolerade med en speciell gummiblandning. Ytterhöljet består av ett speciellt gummi. Detta gör kabeln extremt motståndskraftig mot olja, UV-strålning, ozon, väderförhållanden och mekanisk påfrestning. Den kan till och med användas för utomhus- och undervattensoperationer på djup upp till 100 meter.

En annan fördel med HELUPOWER H07RN-F LS0H är dess höga temperaturbeständighet och strömkapacitet. Den tillåtna drifttemperaturen vid ledaren är upp till 90 grader Celsius – vilket gör kabeln lämplig för betydligt högre strömmar än den klassiska H07RN-F. Du kan därför välja reducerade tvärsnitt, vilket i sin tur har en positiv effekt på priset. Dessutom möjliggör det mindre böjradier samt minskad vikt och därmed större flexibilitet och enklare hantering. Vid installation i rör eller liknande slutna system är kabeln godkänd för användning upp till och inklusive 1 000 volt växelspänning eller upp till 750 volt likspänning till jord.

Green Generator Maintenance

Vill du veta mer? All information om HELUPOWER H07RN-F LS0H finns här.

tillbaka