AGB Service har serviceverkstäder på två ställen i Sverige; Kalmar och Solna. Verkstäderna är specialiserade på just pressverktyg, med certifierade och erfarna servicetekniker. Med AGB serviceverkstäder tar vi ett helhetsansvar för kundernas pressutrustning, vilket gör att du alltid får snabb och kunnig service. Du sänder Klauke och Greenlee verktyg till vår service-partner AGB Service.

Underhållsservice

För fullgod funktion och föregripande av störningar rekommenderar vi att maskinen lämnas till service efter behov och kvalitetskrav eller efter 10.000 pressningar. På utförd reparation lämnas 6 månaders garanti på arbete och reservdelar.

Underhållsservice hos AGB består av:

  • Genomgång av ditt verktyg
  • Byte av hydraulolja samt förslitningsdelar
  • Kontroll samt kalibrering av presstryck

Kalibreringsintyg efterföljer alltid service/kalibrering. För fullgod funktion och föregripande av störningar rekommenderar vi att maskinen lämnas till service efter behov och kvalitetskrav eller efter 10 000 stycken pressningar. Kostnad för service beror på modell och maskins skick.

Kalibrering

Klauke och Greenlees maskiner behöver normalt inte kalibreras under förutsättning att maskinen lämnas till service efter behov, kvalitets- och branschkrav eller efter 10.000 pressningar.